MEN: na rynku pracy potrzeba automatyków, programistów i mechatroników

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

2

Samorządy, na terenie których działają szkoły kształcące w wybranych zawodach, otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na 2020 rok. Jak czytamy na stronie MEN, prognoza zapotrzebowania na pracowników ma na celu wspomaganie „celowego i adekwatnego kształcenia branżowego”, co z kolei ma wpłynąć na spadek bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w naszym kraju. To także jeden…