MPiT przypomina: z CEIDG należy usunąć zdublowane wpisy

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń. Działanie to ma celu poprawę przejrzystości obrotu gospodarczego i uniknięcie problemów w kontaktach z urzędami (Urząd Skarbowy, ZUS) lub kontrahentami. Problem dotyczy ok. 2 tys. przedsiębiorców, co stanowi poniżej 0,1% wszystkich zarejestrowanych w CEIDG.

9

MPiT w ostatnich miesiącach dwukrotnie wysłało pocztą pisma w tej sprawie do przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis. Prosiło ich o skorygowanie tej sytuacji. Ministerstwo uprzedziło zarazem, że, w razie braku reakcji, z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy, które nie zawierają danych takich, jak m.in. numer NIP, REGON,…