MRPiPS: Bezrobocie najniższe od 30 lat

Szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia wyniosła na koniec września 2019 roku 5,1% Jest to spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do sierpnia. Poziom bezrobocia jest najniższy od 30 lat.

1

Ze wstępnych danych resortu wynika, że liczba bezrobotnych w końcu września 2019 roku wyniosła 852,4 tys. osób.