KADRY - niezbędnik 2019

KADRY – niezbędnik 2019 – 2 plakaty do druku

Przygotowaliśmy 2 plakaty w formacie A4 zawierające dane najczęściej szukane w działach kadr.

Dzięki zebranym w jednym miejscu informacjom zaoszczędzisz czas na szukaniu ich w internecie lub innych źródłach.Jasno i przejrzyście przedstawione dane, zawsze “pod ręką” – jako plakat w biurze albo plik w komputerze.

Znajdziesz tu tabele zawierające:

 • Dni wolne od pracy
 • Wymiar czasu pracy w 2019 roku
 • Wymiar czasu pracy w 2019 roku – trzymiesięczny i czteromiesięczny okres rozliczeniowy
 • Wysokość świadczeń opiekuńczych od 1.01.2019
 • Dodatek za jedną godzinę pracy w porze nocnej w 2019 roku
 • Kwoty wolne od potrąceń w 2019 r.
 • Wysokość kwoty zmniejszającej podatek w 2019 roku
 • Wysokość odpisów za ZFŚS w roku 2019
 • Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
 • Dane do ustalenia wynagrodzenia netto dla pracownika otrzymującego minimalną pensję w wysokości 2250 zł brutto
 • Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

Ochrona danych osobowych – zmiany wprowadzone przez RODO

Przewodnik po zmianach z wzorami druków w formie e-booka

Już 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe zasady ochrony danych osobowych.

Czy Twoja firma jest dobrze przygotowana do ochrony danych?

Powołałeś Inspektora Danych Osobowych?

Dysponujesz ewidencją osób, które mają dostęp do danych osobowych?

RODO w szkołach i placówkach oświatowych

Przewodnik po zmianach z wzorami druków w formie e-booka

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe każdego dnia przetwarzają ogromne ilości danych o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach. Są to numery PESEL, daty urodzenia, czy dane o miejscu zamieszkania. Po dniu 25 maja 2018 roku zasady przetwarzania tych danych zmienią się. Chcesz dobrze przygotować się na te zmiany? Masz wątpliwości, czy dopełniłeś wszystkich obowiązków, które nakładają przepisy RODO?…