Nauczyciele i praca w przedszkolach

Organizacja pracy przedszkola i koordynacja z centrum obsługi placówek oświatowych.

2

„W jaki sposób prawidłowo zaplanować pracę przedszkola, które ma cztery oddziały? Zatrudnionych jest czterech nauczycieli i dyrektor. Dodatkowo na język angielski zatrudniony jest dodatkowy nauczyciel oraz religię w klasie „0” prowadzi ksiądz. Czy na języku angielskim i na religii musi być obecny nauczyciel danej grupy przedszkolnej? Czy nauczyciel dzieci przedszkolnych w czasie trwania zajęć z języka angielskiego i religii może przyjść do pracy później czy też może mieć okienko?

Jeżeli nauczyciel języka angielskiego ma uprawnienia niezbędne do zajmowania tego stanowiska w przedszkolach, to w czasie prowadzonych zajęć …