Nauczyciele i warunki przedłużenia stażu

Staż nauczycielski i awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

2

„Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące ubiegania się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Mianowicie, 01.09.2018 roku rozpoczęłam awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w przedszkolu niepublicznym. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania nie przedłużyłam umowy o pracę, którą miałam do dnia 31.07.2019 roku. Dnia 01.09.2019 roku rozpoczęłam pracę w nowym przedszkolu. Czy w tym przypadku rozpoczęty przeze mnie awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego, który odbyłam w wymiarze 11 miesięcy przepada? Czy rozpoczęty przeze mnie awans wydłuża się o jeden brakujący miesiąc i mogę go kontynuować w nowym przedszkolu zaliczając okres dotychczas odbytego stażu? Zgodnie z art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela, który brzmi następująco: „Nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.”

Staż rozpoczęty w poprzednim miejscu pracy nie musi zostać powtórzony, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w …