Nauczyciele: Wychowawstwo i obóz integracyjny

Czas pracy nauczycieli i wynagrodzenie za dodatkową pracę na wycieczkach klasowych.

17

„W przydziale na przyszły rok mam wychowawstwo. Dyrektor chce, aby wszyscy wychowawcy pierwszych klas wzięli udział w wyjazdowym obozie integracyjnym z uczniami bez dodatkowego wynagrodzenia (dzień i noc praca, 2 noclegi). Pod opieką mam mieć klasę kompletnie nieznanych mi uczniów i do opieki jeszcze jednego nauczyciela. Czy mam prawo w/g przepisów odmówić i jeśli tak to na jaki przepis się powołać?

Przecież 3-dniowy obóz to są dwie doby oraz jeszcze jeden dzień do wieczora, czyli znacznie powyżej 40 h tygodniowo. Co w takiej sytuacji?”

W mojej ocenie kwestia odmowy wzięcia udziału w takim wyjazdowym spotkaniu integracyjnym co do zasady …