Nauczyciele: Zatrudnienie w dwóch szkołach, w dwóch różnych gminach

Godziny ponadwymiarowe lub zastępstw doraźnych, a inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów – które są płatne, a które w ramach pensum?

1

„Jestem zatrudniona w dwóch szkołach na terenie dwóch różnych gmin. Zdarzyło się, że jedna z nich poprosiła drugą o oddelegowanie mnie na cały dzień. Przy wypłacie okazało się, że zarówno pierwsza szkoła jak i druga nie zapłaciły mi za te godziny. Ta „wypożyczająca” – bo w tym dniu nie pracowałam, ta „pożyczająca” – bo to było w ramach 40-stu godzin pracy. Czy to jest zgodne z prawem?”

Zgodnie z …