Niepubliczne przedszkola i asystenci nauczycieli

Organizacja pracy w niepublicznym punkcie przedszkolnym, rejestr wycieczek, wyjść, nadzór pedagogiczny i zajęcia różnych roczników w tych samych grupach.

2

„Zwracam się do Państwa z kilkoma pytaniami odnośnie organizacji pracy niepublicznego punktu przedszkolnego w roku 2019/2020. 1. Czy w niepublicznym punkcie przedszkolnym (NPP) wymagany jest nadzór pedagogiczny – jego stworzenie oraz realizacja? 2. Czy można łączyć grupy tj. czy dzieci w wieku 3 lat mogą uczyć się wraz z 5-latkami w jednej grupie? Ilu nauczycieli wymaganych jest do opieki nad taką grupą? 3. Czy tak jak w publicznych placówkach wymaga się od NPP rejestru wyjść grupowych, rejestru wycieczek itp.? 4. Czy osoba nieposiadająca kwalifikacji z wychowania przedszkolnego, ale za to z przygotowaniem pedagogicznym może być zatrudniona zostać jako tzw. „pomoc nauczyciela”? Nie prowadzi ona zajęć, ale pomaga nauczycielowi w kwestiach organizacyjnych – podawanie posiłków, chodzenie z dziećmi do toalety itp.”

Przepisy oświatowe nie zobowiązują przedszkoli niepublicznych do prowadzenia wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, a tym samym nie wskazują jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba sprawująca nadzór pedagogiczny. Zgodnie z …