Nowa Karta Nauczyciela

Szkoły: Zmiana sposobu wypłat dla nauczycieli i spora podwyżka wynagrodzeń.

7

W dniu 13 czerwca Sejm przyjął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w …