Nowe standardy kształcenia nauczycieli

Szkoły: Kwalifikacje zawodowe, kierunki studiów i przygotowanie pedagogiczne nauczycieli.

3

Dnia 03.08.2019 r. weszło w życie rozporządzenie MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które zastąpiło dotychczasowe regulacje wydane w 2012 r. Standard kształcenia określony w nowym rozp. będzie miał zastosowanie od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020. Nowe przepisy niezbędne Omawiane rozp. realizuje dyspozycję art. 68 ust. 3 pkt…