Nowe zasady logowania do bankowości elektronicznej

Od 14 września 2019 r. obowiązują nowe zasady logowania do bankowości elektronicznej i elektronicznych transakcji płatniczych, wynikające z unijnej dyrektywy tzw. PSD2. Banki i inne instytucje finansowe zmieniają m.in. sposoby potwierdzania transakcji internetowych.

17

Z powodu wejścia w życie nowych przepisów w ostatnich dniach banki, skoki i instytucje płatnicze modyfikują zasady dostępu do serwisów bankowości elektronicznej, wprowadzając dodatkowy element potwierdzenia logowania, np. kod SMS. Zmieniają też sposoby potwierdzania transakcji internetowych czy płatności zbliżeniowych – częściej niż dotychczas będzie wymagane ich potwierdzanie PIN-em.

Resort finansów ostrzega, że powyższe zmiany mogą powodować zwiększoną aktywność przestępców internetowych, którzy będą próbować wyłudzać poufne informacje od klientów.

Jak podkreśla MF, należy pamiętać o standardowych zasadach komunikacji instytucji finansowych z klientami. Każde niestandardowe działania, takie jak wiadomości mailowe, SMS i próby kontaktu telefonicznego, powołujące się na wejście w życie nowych rozwiązań, w których klient jest proszony o podanie np. danych do logowania do banku, PIN-ów do karty płatniczej czy danych osobowych, powinny wzbudzać uzasadnione podejrzenia klientów.

Resort zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi dot. zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i kart płatniczych na stronach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Źródło: MF