Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od 01.07.2019 r.

W Monitorze Polskim z dnia 10 lipca 2019 r. pod poz. 671 opublikowano obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

1

Od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych wynoszą 9,50% w stosunku rocznym.  Odsetki, o których mowa, utrzymały się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego półrocza. Transakcja handlowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U….