Opublikowano nowe wzory deklaracji VAT

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2104 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, które określa nowe wzory deklaracji VAT.

2

Resort finansów opracował nowe wzory deklaracji dla podatku VAT w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) oraz ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych…