Ordynacja podatkowa – ogłoszono tekst jednolity

Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2019 r., poz. 900), ogłoszony został tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

52

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 19 nowelizacji uchwalonych w okresie od marca 2018 r. (Dz.U. poz. 723) do kwietnia 2019 r. (Dz.U. poz. 694), ogłoszonych przed dniem 23 kwietnia 2019 r. W ust. 2 obwieszczenia wymienione zostały przepisy, które pominięto w jednolitym tekście ustawy – są to głównie regulacje przejściowe oraz określające terminy…