Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Czy zmieniły się zasady dotyczące planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?

2

„Awans zawodowy nauczyciela stażysty. Czy od 2019 roku są zasadnicze zmiany dotyczące planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w stosunku do lat ubiegłych? Jeśli tak, to jakie?”

Zgodnie z …