Podatnicy nie będą już musieli składać osobno pliku JPK_VAT i deklaracji VAT

Podatnicy podatku od towarów i usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT – przesyłaną tylko w formie elektronicznej. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przewidującej zmianę w tym zakresie. Składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT w formie nowego pliku JPK_VAT będzie dotyczyć ok. 1,8 mln podatników VAT.

14

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym: deklarację VAT (zastąpi on deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT. Oznacza to, że do urzędu skarbowego podatnicy będą elektronicznie wysyłać jeden plik JPK_VAT. Dodatkowym uproszczeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT) oraz dodatkowych wniosków dołączanych do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty….