Podsumowanie najważniejszych wydarzeń podatkowych wrzesień 2019

Zapowiedź zbilansowanego budżetu państwa na rok 2020 (wpływy i wydatki na tym samym poziomie) powoduje, że jeszcze większą uwagę przykuwają podatkowe aspiracje Ministerstwa Finansów. Na osobne miejsce zasługują również dwa wyroki sądów administracyjnych istotne z perspektywy podatku CIT i VAT.

14

Jaki mają zasięg, kogo obejmą nowe przepisy prawa podatkowego oraz od kiedy zaczną obowiązywać przedstawiamy Państwu poniżej.

Obowiązkowy split payment od 01.11.2019 r.:

  • obowiązkowy split payment obejmie transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce, których wartość przekracza 15.000 zł;
  • mechanizm stosowany będzie dla wybranych towarów i usług;
  • sankcje to m.in. kara w wysokości 100% wartości podatku VAT wynikającej z faktury, na której zabraknie informacji o podleganiu transakcji pod mechanizm reverse charge.

Sugerowane działanie …