Polacy przekazali rekordową kwotę na rzecz OPP

W 2019 roku z możliwości przekazania 1 proc. podatku należnego skorzystało 14,5 mln podatników. Do organizacji pożytku publicznego (OPP) trafiło dzięki temu 874,4 mln zł, czyli o 110,5 mln zł więcej niż w roku poprzednim.

4

Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2018 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych. Przekazania dokonano na podstawie wniosków podatników zawartych w: 1) zeznaniach podatkowych, w których opodatkowanie następuje według: skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej…