Pracownicy i potrącenia komornicze

„Czy pracodawca może mi potrącać z wynagrodzenia za korespondencję z komornikiem? Za pisma, które odsyła w mojej sprawie?”

1

Obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, ani żadne inne przepisy ustaw …