Proporcjonalność składek ZUS tylko dla małych firm

Szefowa resortu przedsiębiorczości, Jadwiga Emilewicz, skomentowała proponowane przez rząd rozwiązanie zmieniające zasady ustalania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Nowy pomysł kierowany jest do przedsiębiorców osiągających niewielkie dochody.

3

Jak podkreśla minister Emilewicz – to ewolucja funkcjonujących obecnie przepisów prawnych w zakresie tzw. małego ZUS. Z małego ZUS korzysta dziś 178 tysięcy najmniejszych przedsiębiorców, czyli prawie 70 procent wszystkich uprawnionych. Niższe, proporcjonalne do przychodów składki ZUS to dziś rozwiązanie dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę….