Prosta Spółka Akcyjna – prezydent podpisał nowelizację k.s.h.

Polskie przedsiębiorstwa innowacyjne będą mogły łatwiej niż obecnie założyć spółkę i pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju swojej działalności. Już od 1 marca 2020 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA).

1

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego systemu prawa nowy typ spółki – nowoczesną formę niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczonej dla innowacyjnych przedsięwzięć. Wspólną cechą PSA ze spółkami osobowymi jest przede wszystkim możliwość wnoszenia wkładu w postaci…