Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019 r.

GUS opublikował dane o przeciętnym zatrudnieniu i płacy w lutym 2019 r.

73

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca minimalnie wzrosło i wynosiło 6378,0 tys. osób (w styczniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6368,4 tys. osób). W porównaniu do lutego 2018 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 2,9 pkt proc. Jeśli chodzi o przeciętne…