Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 r.

GUS opublikował dane o przeciętnym zatrudnieniu i płacy w maju 2019 r.

61

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca spadło i wynosiło 6380,2 tys. osób (w kwietniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6392,4 tys. osób). Jest to zatem spadek o 0,2 pkt proc. W porównaniu do maja 2018 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 2,7 pkt proc.