Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 r.

GUS opublikował dane o przeciętnym zatrudnieniu i płacy w marcu 2019 r.

7

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca minimalnie wzrosło i wynosiło 6393,6 tys. osób (w lutym 2019 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6378,0 tys. osób). W porównaniu do marca 2018 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 3 pkt proc.