Przedsiębiorcy jako zleceniobiorcy i przepisy BHP

Badania okresowe i zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na wysokości powyżej 3 metrów.

2

„Czy jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą jestem zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego dla mojego zleceniodawcy? Chodzi o okresowe badania i zaświadczenie lekarskie, że jestem zdolny do pracy na wysokości powyżej 3m.”

Odpowiedzi na pytanie Czytelnika dostarcza treść …