Przedsiębiorcy: Korekta faktur i podatek VAT

Faktury korygujące dotyczące poprzednich lat podatkowych.

12

„Spółka będąc właścicielem maszyny oddała ją w najem. Co miesiąc obciążano najemcę fakturą. Najemca zaprzestał używania w/w maszyny – faktury były wystawiane nadal, bezpodstawnie. Sytuacja taka miała miejsce w roku 2018 i 2017. Czy w chwili obecnej możemy wystawić faktury korygujące (zbiorczą fakturę korygującą) za cały okres, gdy niesłusznie wystawiano faktury?”

W …