Rada Ministrów przyjęła kolejne przepisy uszczelniające system podatkowy

Dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku VAT i podatku akcyzowego, a także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków – przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez Radę Ministrów 6 czerwca br.

1

Nowe przepisy przewidują uproszczenie prawa oraz usunięcie niektórych uciążliwych obowiązków podatników. W ramach nowych rozwiązań pojawiły się zmiany w prawie energetycznym, które są powiązane ze zmianami w VAT i podatku akcyzowym, a służą poprawie efektywności tzw. pakietu paliwowego. Projekt realizuje także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący braku możliwości uzależniania zwolnienia od podatku dla dostaw…