Rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego…

1

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego Opracowano na podstawie: DZ.U. z 2019 r. poz. 1177 Na podstawie…