Rozp. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym (…) dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

7

Dz.U. 2019.691