Rozszerzenie od września 2019 roku katalogu podmiotów, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT

0

Jeśli w danym roku podatkowym wartość sprzedaży u danego podatnika nie przekroczyła kwoty 200 000 złotych netto, sprzedaż taka jest zwolniona od podatku VAT.