Prawo pracy

Współczynnik urlopowy w 2020 r.

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego, zwany dalej „współczynnikiem urlopowym”, wyniesie w 2020 r. – w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 21,08. Sposób obliczania współczynnika...

Czas pracy w 2020 roku

W roku 2020 liczba dni roboczych oraz liczba godzin pracy w ujęciu całorocznym wyniesie odpowiednio 253 dni i 2024 godzin do przepracowania. Oznacza to, że w 2020 r. będziemy świadczyć pracę dłużej niż  w...

Rada Rodziny

Do zadań Rady Rodziny należeć będzie m.in.: inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promowania kultury prorodzinnej oraz promocja tradycyjnej rodziny; opracowanie kierunków działań, których celem jest poprawa sytuacji demograficznej w Polsce; przedstawianie ministrowi propozycji...
Rynek pracy

Rynek pracy w 2019 roku

Zdaniem MRPiPS sytuacja na rynku pracy już dawno nie była tak dobra. Według ostatnich danych GUS w październiku tego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5% i nie jest to jedynie najniższy wskaźnik bezrobocia zanotowany w...

Spowolnienie gospodarki i brak pracowników

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w listopadzie 2019 r. spadł o 0,4 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Jak informuje BIEC, był to kolejny – drugi spadek...

Bezrobocie nadal w dół

Główny Urząd Statystyczny podał szacunkowe dane dotyczące bezrobocia w ubiegłym miesiącu. Z przedstawionych danych wynika, że stopa bezrobocia w październiku spadła z 5,1% we wrześniu do 5% w październiku. Jest to spadek o 0,1 pkt....
Gospodarka i finanse

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w październiku br.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 r. nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6383,3 tys. osób (we wrześniu 2019 r. przeciętne...

MSWiA: pieniądze za nadgodziny dla funkcjonariuszy są w budżecie na 2020 rok

Zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązują półroczne okresy rozliczeniowe. Oznacza to, że po ich zakończeniu funkcjonariusz sam zdecyduje czy za wypracowane nadgodziny będzie chciał otrzymać dni wolne, czy pieniądze. Wypłaty za II półrocze br. nastąpią...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 r

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 r. spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6386,0 tys. osób (w sierpniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło...
BHP - nowości

Mniej wypadków przy pracy, mniej poszkodowanych

Opublikowane dane obejmują wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego, czy wykazana została niezdolność do pracy. Dane dotyczą osób, które uległy wypadkom indywidualnym i...

Przyczyny wypadków przy pracy

87,2% przyczyn wypadków przy pracy stanowiły te związane bezpośrednio lub pośrednio z organizacją pracy i kulturą bezpieczeństwa (w 2017 r. – 86,9%). Ponad połowę przyczyn powodujących wypadki przy pracy stanowią nieprawidłowe zachowania pracownika (60,8%), w...

Wypadki przy pracy w 2018 roku

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że wypadkowi przy pracy najczęściej ulegają mężczyźni w wieku 30-39 lat pracujący w przetwórstwie przemysłowym, w sektorze prywatnym, w zakładzie zatrudniającym od 50 do 249 osób. Zwykle są...

Polecane

Zmiany prawa

Najczęściej czytane