Split payment – rząd przyjął zmiany w ustawie o VAT

Od 1 września split payment będzie obowiązkowy w niektórych branżach. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza m.in. zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

1

Obowiązkowa forma podatku split payment zastąpi tzw. mechanizm odwróconego obciążenia, który uznano za niewystarczający w walce o zabezpieczenie i podniesienie wpływów z VAT. Obowiązkowy MPP ma być stosowany do dostaw towarów i świadczenia usług, które są obecnie objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej (branże: stalowa, paliwowa, usług budowlanych, przenoszenia uprawnień do CO2). Będą nim objęte…