Stopa bezrobocia – urzędowe dane za 2019 r. ogłoszone w obwieszczeniu prezesa GUS

0

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.