Świadczenia opieki zdrowotnej – nowy jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1373 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510), w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z: czternastu nowelizacji uchwalonych w okresie od lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1669) do kwietnia 2019 r. (Dz.U. poz….