Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2019 r.

0

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2019 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r. wyniosło:

  • dochody 262,8 mld zł, tj. 67,8 %
  • wydatki 264,8 mld zł, tj. 63,6 %
  • deficyt 2,0 mld zł, tj. 6,9 %
Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2019 r.

W okresie styczeń – sierpień 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 262,8 mld zł i były wyższe o 19,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – sierpień 2018 r. o ok. 16,4 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 6,6% r/r (tj. ok. 7,3 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 12,8% r/r (tj. ok. 4,8 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 18,1% r/r (tj. ok. 4,2 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były na zbliżonym poziomie,
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,3% r/r.

W okresie styczeń – sierpień 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 21,0 mld zł i było wyższe o ok. 2,7 mld zł (tj. 14,8%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – sierpień 2018 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2019 r. wyniosło 264,8 mld zł, tj. 63,6% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (242,4 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 22,4 mld zł, tj. 9,2%, głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 11,7 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. „13 emerytury”. Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 3,6 mld zł), oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,9 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 5,6 mld zł r/r w związku z rozkładem płatności w ciągu roku.

źródło: MF