Szkoły i reforma oświaty: Wygaszanie gimnazjów

Zespoły publicznych szkół, w skład których wchodziły jedynie dotychczas sześcioletnie szkoły podstawowe i gimnazjum, stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.

0

„Do dnia 31.08.2017 r. funkcjonowała samodzielna jednostka organizacyjna w postaci zespołu szkół, składająca się ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Od 01.09.2017 r. w związku z reformą oświatową nastąpiło włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej, a zespół przestał istnieć z mocy prawa. Czy organ prowadzący powinien podjąć uchwałę o wygaszeniu gimnazjum lub uchwałę o stwierdzeniu zakończenia działalności gimnazjum zgodnie z art. 127 1 i ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe?”

Przepis art. 127 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe nie ma w tej sprawie zastosowania, bowiem dotyczy on wyłącznie stopniowego wygaszania gimnazjum. Zgodnie z ust. 1 tej regulacji z dniem 01.09.2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Zgodnie z kolei z …