Szkoły: Koniec tradycyjnych podręczników do zawodu

Oświata: MEN daje pierwszeństwo materiałom edukacyjnym.

1

Dnia 07.11.2019 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z dn. 03.10.2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, które uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z późn. zm.).

Polegają one m.in. na odstąpieniu przez …