Szkoły: Nauka religii bądź etyki

Co jeśli uczeń nie korzysta z lekcji religii lub etyki, szkoła powinna zapewnić inne zajęcia?

2

„Czy szkoła zamiast lekcji religii jest zobowiązana zapewnić uczniowi zajęcia np. z etyki?”

Odpowiadając na pytanie, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć z etyki, jeśli taką chęć wyrażą rodzice uczniów bądź sami uczniowie. Zaznaczyć należy, że naukę religii i etyki organizuje się w szkołach na …