Szkoły: Uczniowie klas pierwszych i rozpoczęcie nauki

Czy można przyjąć ucznia do klasy drugiej z pominięciem klasy pierwszej?

3

„Czy uczeń, który ukończył klasę 0 i zgodnie z planem powinien iść do klasy I szkoły podstawowej może być od razu przyjęty do klasy II? Czytałam, że uczeń taki pisze test sprawdzający (czy ma opanowaną wiedzę z zakresu kl. I) i o ile ma opanowany materiał, może realizować program klasy wyższej od razu, a do kl. II zostaje przyjęty na pisemny wniosek rodziców (rodzice wnioskują o przyjęcie do kl. II). Bardzo proszę o interpretację.”

W mojej ocenie …