Szkoły: Umowa zlecenie dla nauczyciela

W których placówkach oświatowych dopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych?

2

„Czy nauczyciel w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych o charakterze publicznym (system zaoczny) może być zatrudniony na umowę zlecenie? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to zrobić?”

Zgodnie z zapisami zawartymi w treści …