Strona główna Tagi Kodeks pracy

Tag: Kodeks pracy

Zatrudnienie i zakaz konkurencji

„Czy można podpisać z pracownikiem zatrudnionym na umowę zlecenie klauzulę, że po zwolnieniu nie może pracować w tej samej...

Przedsiębiorcy jako zleceniobiorcy i przepisy BHP

„Czy jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą jestem zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego dla mojego zleceniodawcy? Chodzi o...

Dochodzenie roszczeń związanych z nierównym traktowaniem przed i po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy

Jednym ze skutków rozróżnienia nierównego traktowania będącego jednocześnie dyskryminacją oraz niebędącego dyskryminacją było zróżnicowanie zasad dochodzenia roszczenia – a...

Porozumienie zmieniające warunki pracy

„Czy pracownikowi na dwa lata przed uzyskaniem wieku emerytalnego można za zgodą stron zmienić umowę z umowy na czas...

Przyczyny dyskryminacji – przed i po nowelizacji Kodeksu pracy

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w przepisach Kodeksu pracy....

Czym różni się bezpośrednie i pośrednie nierówne traktowanie?

Nierównym traktowaniem jest dyskryminowanie pracownika w jakikolwiek sposób, z przyczyn określonych w Kodeksie pracy dotyczących m.in. cech osobistych cech...

Zrównanie sytuacji pracownika poddanego „zwykłemu nierównemu traktowaniu” oraz dyskryminacji – co oznacza w praktyce?

Przed wprowadzeniem zmian w Kodeksie pracy rozróżniane były dwa rodzaje niedozwolonego zachowania pracodawcy – polegające na nierównym traktowaniu oraz...

Szkolenia pracownicze z pierwszej pomocy przedlekarskiej

„Czy pracownikom, którzy pracują na trzy zmiany i zostali skierowany na szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej (szkolenie trwa od...

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące równego traktowania – rozszerzenie katalogu przesłanek uznawanych za dyskryminacyjne

W przepisach dotyczącym równego traktowania ustawodawca wprowadził wręcz kosmetyczną zmianę – wykreślił jedno ze sformułowań. W praktyce nowelizacja ta...

Zmiany w prawie pracy – co czeka nas w najbliższym czasie?

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżki dla młodocianych pracowników uczących się zawodu – to najważniejsze, ale niejedyne...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły