Strona główna Tagi Podatki

Tag: podatki

Nie wzrośnie wysokość kary porządkowej nakładanej na podatników

Kwota kary porządkowej ogłoszona została w obwieszczeniu MF z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej...

Wzrośnie limit zastawu skarbowego na 2020 rok

Kwota zastawu na rzecz Skarbu Państwa została ogłoszona przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 12 sierpnia 2019 r....

Koszty studiów podyplomowych a zwolnienie z podatku

NTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

MF: Analiza przepisów podatkowych dotyczących cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, w odniesieniu do przepisów ... (...) obowiązujących od dnia 31.12.2018 roku. Dokument...

Najnowsze zmiany w prawie spadkowym i podatkowym

Od początku 2019 roku nie wprowadzono żadnych rewolucyjnych zmian w zakresie prawa spadkowego uregulowanego w księdze czwartej Kodeksu cywilnego,...

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Jak wskazano w ust. 1 obwieszczenia, tekst jednolity uwzględnia zmianę wprowadzoną ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o...

KE złożyła odwołanie od decyzji Sądu UE ws. podatku od sprzedaży detalicznej

Komisja Europejska, składając odwołanie od decyzji Sądu I Instancji, wykorzystała uprawnienia procesowe, które przysługują stronom postępowania przed sądami unijnymi. Przypomnijmy...

Rozp. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Dz.U. 2019.1380 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej Opracowano na podstawie:...

Rząd chce zlikwidować specjalny podatek węglowodorowy

Na mocy projektowanych przepisów uchylona zostanie ustawa z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (t. jedn. Dz.U....

Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2018 r.

Pozytywna opinia NIK Po przeprowadzeniu kontroli budżetowej NIK stwierdziła, że budżet państwa i budżet środków europejskich zostały wykonane zgodnie z ustawą...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły