UE przedłuża sankcje gospodarcze wobec Rosji o 6 miesięcy

W dniu 27 czerwca 2019 r. Rada UE podjęła decyzję o przedłużeniu do 31 stycznia 2020 r. sankcji gospodarczych wobec konkretnych sektorów rosyjskiej gospodarki.

0

Decyzja zapadła po tym, jak na szczycie Rady Europejskiej w dniach 20–21 czerwca 2019 r. kanclerz Angela Merkel i prezydent Emmanuel Macron zrelacjonowali stan realizacji porozumień mińskich. Od realizacji tych porozumień uzależnione jest zniesienie sankcji.

Po wysłuchaniu relacji Rada Europejska zaapelowała o pilne wznowienie działań negocjacyjnych w celu realizacji porozumień mińskich oraz o przedsięwzięcie środków odbudowy zaufania między stronami. Przywódcy jednomyślnie postanowili utrzymać sankcje gospodarcze wobec Rosji. Decyzję tę Rada sformalizowała w procedurze pisemnej.

Sankcje dotyczą sektora finansowego, energetycznego i obronnego oraz produktów podwójnego zastosowania. Pierwotnie wprowadzono je 31 lipca 2014 r. (na rok) w odpowiedzi na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie. We wrześniu 2014 r. sankcje zaostrzono.

Przedłużone sankcje gospodarcze to m.in.:

  • ograniczenie dostępu do unijnych pierwotnych i wtórnych rynków kapitałowych dla 5 głównych rosyjskich instytucji finansowych o większościowym udziale skarbu państwa i dla ich spółek zależnych utworzonych poza UE, w których instytucje te mają większość udziałów, a także dla 3 głównych rosyjskich firm energetycznych oraz 3 firm przemysłu obronnego
  • zakaz eksportu i importu broni
  • zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych lub dla użytkowników wojskowych w Rosji
  • ograniczenie dostępu Rosji do pewnych strategicznie cennych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej.

W reakcji na kryzys na Ukrainie oprócz sankcji gospodarczych UE wprowadziła jeszcze inne środki, takie jak:

  • ukierunkowane sankcje indywidualne, czyli zakaz wizowy i zamrożenie aktywów (obecnie wobec 170 osób i 44 podmiotów) – obowiązujące do 15 września 2019 r.
  • sankcje za nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola, ograniczone do tych terytoriów – obowiązujące do 23 czerwca 2020 r.

Uchylenie sankcji gospodarczych Rada Europejska uzależniła 19 marca 2015 r. od całkowitej realizacji porozumień mińskich, która miała nastąpić do 31 grudnia 2015 r. Ponieważ porozumień nie zrealizowano, sankcje pozostają w mocy.

Źródło: www.consilium.europa.eu