Ulga w PIT dla młodych już od sierpnia 2019 r.

Dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

36

Zgodnie z założeniami przepisy o uldze wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty. Zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. „Dzięki wprowadzeniu ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia (czyli tzw. PIT 0 dla młodych)…