Utracona zaliczka, a koszty uzyskania przychodów (KUP)

Przedsiębiorcy: podatki CIT i PIT od niezrealizowanej umowy z kontrahentem.

2

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Przykład:

Spółka z o.o. wpłaciła kontrahentowi zaliczkę na poczet zakupu towaru. Kontrahent okazał się nieuczciwy i ani nie wywiązał się z zamówienia, ani też nie zwrócił wpłaconej mu zaliczki. Czy wartość utraconej zaliczki spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?