W 2018 r. – mocny wzrost inwestycji przedsiębiorstw

W 2018 r. osiągnęliśmy wyjątkowo dobry wynik pod względem wydatków przedsiębiorstw na inwestycje. Po słabszych latach 2016-2017, w ubiegłym roku wydatki inwestycyjne średnich i dużych firm (takich, które zatrudniają powyżej 49 osób) opiewały na 142 mld zł, czyli najwięcej w historii. Tempo wzrostu inwestycji tej grupy wyniosło w zeszłym roku 12,2% r/r. To blisko cztery razy więcej niż w 2017 r., gdy wzrost ten sięgnął 3,4%. Średnie i duże podmioty odpowiadają za ok. 70% nakładów inwestycyjnych całego sektora przedsiębiorstw, a także za blisko 40% ogółu nakładów na inwestycje w całej polskiej gospodarce.

6

Zrewidowane dane GUS o dynamice PKB oraz jego składowych w latach 2017-2018 potwierdzają rosnący potencjał inwestycyjny polskiej gospodarki. Po 4-proc. wzroście w 2017 r., w ubiegłym roku tempo przyrostu inwestycji przyspieszyło do 8,7% r/r. Przyczyniły się do tego głównie właśnie dynamicznie rosnące wydatki sektora przedsiębiorstw, a także samorządów. W ujęciu sektorowym w dalszym ciągu głównym…