Wakacyjne zakazy ruchu pojazdów ciężarowych

W wakacyjne weekendy obowiązują okresowe ograniczenia ruchu pojazdów oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Ograniczenia te będą trwały do końca wakacji, czyli 1 września br.

29

Ograniczenia w ruchu dla pojazdów o masie przekraczającej 12 ton ustanowione są w celu poprawy przepustowości dróg w dniach, w których wzmożony jest ruch samochodów osobowych. Przedsiębiorcy i kierowcy wykonujący przewozy takimi pojazdami, powinni zaplanować pracę w sposób, który umożliwi dotarcie do miejsca docelowego przed rozpoczęciem obowiązywania zakazu.

Zakaz obowiązuje:

a) od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,

b) od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,

c) od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.

Ograniczenie w ruchu pojazdów będzie także obowiązywało 15 sierpnia br. (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) oraz od godziny 18:00 do godziny 22:00 w dzień poprzedzający to święto.

Ograniczenia w ruchu pojazdów wynikają z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2353, ze zm.). W rozporządzeniu wskazano także wyjątki, które nie podlegają zakazowi. To m.in. autokary oraz pojazdy, którymi przewożone są artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, towary niebezpieczne, żywe zwierzęta, lekarstwa i środki medyczne.

Wykaz artykułów szybko psujących się i środków spożywczych zamieszczono w załączniku do ww. rozporządzenia.

Zakaz nie dotyczy ponadto:

  • pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
  • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

oprac. B.O.