Wskaźnik Rynku Pracy

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) opublikowało dane dotyczące zdolność bezrobotnych do zatrudnienia.

48

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w czerwcu br. ponownie wzrósł. Jest to drugi miesiąc wzrostu a skala zmian była większa niż przed miesiącem.