Wskaźnik waloryzacji do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 r.

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego nie ulegnie zwiększeniu.

0

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 20 sierpnia 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 787) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 r. wynosi 99,5%. To o 8,6% mniej niż w poprzednim kwartale. Zasady obliczania wysokości świadczenia rehabilitacyjnego określono w art. 19 ust. 1–2 ustawy z…